Biblioteca Batthyaneum, Filială a Bibliotecii Naționale a României în ERA DIGITALĂ

În mediul științific național și internațional, dar și în rândul opiniei publice din țară Biblioteca Batthyaneum reprezintă un reper, dar și un subiect tentant de discuții.

Puțini cunosc însă faptul că o mică parte (344 de manuscrise și 15 incunabule) din patrimoniul cultural al acesteia – ca și volum raportat la colecțiile de incunabule și de manuscrise aflate în instituția fondată în 1798, dar foarte importantă ca și valoare științifică și patrimonială – a fost scanată și este parțial accesibilă online prin intermediul a două inițiative, una europeană și cealaltă națională, de asigurare a accesului la imaginile digitale ale documentelor vechi din diferite instituţii culturale naționale, europene, prin crearea unui mediu de cercetare virtual dedicat în primul rând studierii manuscriselor, dar şi incunabulelor, cărţilor tipărite vechi şi rare şi altor documente istorice.

Este vorba despre portalul Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/) care este cea mai mare bibliotecă digitală de manuscrise și carte veche din Europa și Biblioteca Digitală Națională (http://digitool.bibnat.ro/R) alcătuită din colecții digitale create prin digitizarea unor documente aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României, organizate după tematici sau după evenimente.

Astfel, o parte din cele 344 de manuscrise și 15 incunabule scanate, aflate în colecțiile Bibliotecii Batthyaneum pot fi vizualizate și accesate online, ele fiind digitizate printr-o inițiativă ce datează din perioada 2003-2004, o inițiativă demnă de laude și astăzi, în condițiile în care până în prezent un alt astfel de demers, de o asemenea amploare nu există.

Cu încrederea că modelele de bună practică existente nu sunt date uitării, ci sunt (vor fi) supuse multiplicării vă invităm să vizualizați formatele digitale ale manuscriselor și incunabulelor mai sus menționate, accesând RESURSE DIGITALE de pe pagina principală a blogului Filialei Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.