Patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum la un prim click distanță (manuscrise şi incunabule cu acces online gratuit)

Cei interesaţi şi curioşi de patrimoniul cultural de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia – Filială a Bibliotecii Naționale a României – au acces în format digital, direct din browser-ul de internet la o parte din colecţiile de manuscrise și incunabule ale instituţiei.

Câteva dintre celebrele manuscrise și incunabule, din nu mai puțin valorosul patrimoniu cultural regăsit la Filiala Biblioteca Batthyaneum, se pot accesa online de mai bine de 10 ani.

Aceste exemplare au fost scanate şi publicate gratuit pe site-ul oficial al Bibliotecii Naționale a României, putând fi şi acum citite de oricine, de oriunde şi de pe orice dispozitiv.

Surpriza constă în faptul că această posibilitate este rezultatul unei activități care a fost posibilă la nivelului anilor 2003-2004. În perioada respectivă la sediul Filialei Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, a fost întreprinsă prima activitate organizată şi coordonată de digitizare instituțională a unei mici părţi din patrimoniul cultural existent.

Surpriză pentru că în perioada următoare și până în prezent digitizarea instituțională atât de necesară și de importantă conform prevederilor legale în vigoare, în instituția Filială era ignorată, dacă nu chiar blocată din motive demonstrabile ca fiind dăunătoare patrimoniului cultural gestionat în special şi interesului opiniei publice din ţară şi străinătate la modul general.

În urma activităţii mai sus menționate au fost scanate la standardele vremii un număr de 344 de manuscrise şi 16 incunabule aflate în colecţiile Filialei.

La nivelul anului 2021 din aceste unităţi bibliografice digitizate (2003-2004) sunt valorificate online de către Biblioteca Naţională prin intermediul Bibliotecii Digitale Naţionale un număr de doar 265 unități bibliografice (252 de manuscrise, respectiv 13 incunabule). Deşi într-un document oficial apar că au fost încărcate în intervalul 2007-2010 un număr de 310 unităţi.

Un număr sensibil mai mare, respectiv 285 (271 manuscrise şi 14 incunabule) din unităţile bibliografice scanate în perioada 2003-2004 se pot accesa pe Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene, disponibil la adresa www.manuscriptorium la nivelul lunii septembrie 2021.

Pentru informarea utilă și punctuală a vizitatorului/cercetătorului, respectiv a celui interesat să răsfoiască și implicit să cunoască cel puțin digital și online parte încă mică din patrimoniului Filialei Biblioteca Batthyaneum, parcurgerea și coroborarea datelor celor două baze de date indică faptul că 323 de manuscrise, respectiv 14 incunabule din patrimoniul cultural al instituției naționale din Alba Iulia sunt doar la un click distanță. (un număr de 21 manuscrise şi 2 incunabule din cele scanate în perioada 2003 – 2004 nici în prezent nu pot fi vizualizate online pe Biblioteca Digitală Naţională, dar nici pe portalul www.manuscriptorium.com)

Acestora se adaugă și posibilitatea de a răsfoi / vizualiza online celebrul Codex Aures, pe www.bibnat.ro

Mai jos regăsiți o listă cu informații generale ce țin de aceste unități bibliografice scanate și accesibile online:

Sperăm ca viitoarele campanii de digitizare de la Filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia să coroboreze prevederile legale specifice în vigoare cu prioritizarea unităţilor de digitizat conform nevoilor stringente ale patrimoniului gestionat la Filială (grad de deteriorare, de conservare, … condiţii de gestionare).

De asemenea avem încrederea că viitoarele activităţi de digitizare, de altfel stringente şi extrem de importante, vor beneficia de o organizare mai eficientă şi vor ţine cont de dotările existente, resursele umane şi financiare disponibile pentru a exclude pe viitor situaţii regretabile deja cunoscute, de întârzieri, obstrucţionări sau chiar supunerea patrimoniului cultural gestionat unor proceduri de digitizare neconforme procedurilor şi contextelor de mult timp reglementate.

Astfel, într-un timp optim şi realist şi patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia – manuscrise, incunabule, cărţi vechi, hărţi, tablouri, obiecte de arheologie, monede, minerale, textile, … –  va putea fi accesibil şi promovat pe măsură publicului larg (oricui, de oriunde şi de pe orice dispozitiv) cel puţin în mediul online.

În perioada următoare www.bibliotecapatrimoniului.com va prezenta o serie de manuscrise, incunabule şi alte obiecte de patrimoniu cu informaţii specifice aferente, datorită cărora Filiala Bibliotecii Naţionale din Alba Iulia se poziţionează printre instituţiile culturale naţionale cu un patrimoniul cultural inestimabil recunoscut inclusiv la nivel internaţional.

SURSE bibliografice:

Manuscrise

Beke Antal, INDEX Manuscriptorium Bibliothecae Batthyanianae Dioecesis Transsylvaniensis, K-Fehérvár, 1871

Varjú Elemér, A Gyulafejérvári Battyányi-Könyvtár, Budapest, 1899

Szentiványi Róbert, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliothecae Batthyányanae, Szeged, 1958

Papahagi Adrian, Dincă Adinel-Ciprian, Mârza Andreea, Manuscrisele medievale occidentale din România. Census, Iaşi, 2019, Editura Polirom

Incunabule

Kulcsár Péter, Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae, Szeged, 1965

Schatz Elena-Maria, Stoica Robertina, Catalogul colectiv al incunabulelor din România, Bucureşti, 2007, CIMEC

Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național (cimec.ro) – Biblioteca Națională a României, Filiala Biblioteca Battthyaneum Alba Iulia – INP, Ordinele Ministerului Culturii de Clasare a bunurilor în categoria juridică Tezaur, nr. 2526/11.02.2003 şi nr. 2513/15.12.2009