Cunoaşteţi monumentele istorice din judeţul vostru ? Lista monumentelor pe judeţe

Conform datelor şi informaţiilor de pe pagina oficială a Ministerului Culturii din România Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2010, iar în anul 2015 această listă a fost actualizată.

Conform prevederilor legale în vigoare monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, a instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul patrimoniului prin ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial. Lista este întocmită pe judeţe.

CADRUL LEGAL:

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal.

Monumentele istorice din România, conform aceleeaşi surse, din punct de vedere structural, sunt grupate în patru categorii, în funcţie de natura lor:

  1.  Monumente de arheologie
  2.  Monumente de arhitectură
  3.  Monumente de for public
  4.  Monumente memoriale şi funerare

Monumentele istorice din lista menţionată mai sus se împart din punct de vedere valoric în monumente de:

  • Grupa A – monumente istorice de valoare națională sau universală
  • Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

Pentru o mai bună reţinere şi utilizare a informaţiilor din Codul LMI (lista monumentelor istorice) pagina online a ministerului de resort ne informează asupra faptului că acesta cuprinde:

  • Acronimul Județului – un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor (I-IV)
  • O minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit arheologic)
  • O majusculă care descrie monumentul din punct de vedere valoric (A/B)
  • Un număr de ordine unic la nivelul întregii țări

Lista Monumentelor Istorice 2015 (pe județe)

Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea