DESPRE DIGITIZAREA cataloagelor tradiţionale în biblioteci şi instituţii de cultură din România

Ce presupune să ai acces de la distanță la informații despre mii de documente, cărți și obiecte de patrimoniu ? Cine, cum și de ce alege să fim în pas sau nu cu vremurile în instituțiile de cultură din România ?

Digitizarea documentelor valoroase din biblioteci, precum şi a cataloagelor tradiţionale permite bibliotecilor să iasă din conul de umbră în care s-au aflat secole de-a rândul. Astfel existentul acumulat de sute de ani în depozitele cu sistem închis ale bibliotecilor poate fi scos la iveală și poate deveni accesibil utilizatorului, chiar și la distanță.[1]

Digitizarea documentelor primare propriu zise, în special a celor vechi şi/sau rare, face posibilă consultarea lor de la distanţă oferind un acces nestingherit la cultură, informare şi ştiinţă.[1]

Planificarea, organizarea şi dezvoltarea unei biblioteci digitale presupune un management inovativ, buni specialişti, o disciplină riguroasă şi o colaborare strânsă între departamentele instituţiei, mai ales dacă se optează pentru digitizarea in house. [1]

Selecţia riguroasă, fluxul de lucru bine gândit şi respectat, scanarea cu echipamente şi la caracteristici performante, metadatarea corectă şi standardizată, evidenţa clară şi verificată periodic, punerea la dispoziția publicului utilizator într-o manieră cât mai eficientă şi atrăgătoare, stocarea şi arhivarea în condiţii sigure sunt necesităţi absolut obligatorii pentru crearea şi administrarea colecţiilor digitale. [1]

Sigur este că sursele financiare şi colaborarea la nivel naţional şi/sau international sunt condiţii necesare dar nu și suficiente pentru crearea unei biblioteci digitale proprii. [1]

1. Olimpia Curta, Lucia Hosu, Robert Bodnár, Digitizarea între necesitate şi provocare

2. Olimpia Curta, Între tradiție și modernitate

3. Catalog alfabetic vechi – Biblioteca Central Universitară ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca

4. MODEL acces catalog alfabetic vechi digitizat – Biblioteca Central Universitară ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca