Declarația de Principii Internaționale de Catalogare (ICP)

Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci (www.ifla.org) a publicat recent Declarația de Principii Internaționale de Catalogare (ICP)” în limba română.

Declaraţia iniţială privind Principiile – cunoscută ca „Principiile de la Paris” – a fost aprobată în cadrul Conferinţei Internaţionale dedicate Principiilor de Catalogare din 1961. Scopul acestora de a servi ca bază pentru standardizarea internaţională în catalogare a fost cu siguranţă îndeplinit: majoritatea codurilor de catalogare care au fost elaborate după această dată în întreaga lume au respectat Principiile în mod riguros sau cel puţin într-o mare măsură.

După mai mult de cincizeci de ani, un set comun de principii internaţionale de catalogare este încă necesar, dat fiind că atât catalogatorii, cât şi utilizatorii din întreaga lume folosesc cataloage online ca sisteme de căutare şi regăsire. La începutul secolului 21, IFLA a creat o nouă declaraţie de principii (publicată în 2009) care se aplică cataloagelor online de bibliotecă şi nu numai acestora. Versiunea curentă a fost revizuită şi actualizată în 2014 şi 2015 şi aprobată în 2016.

Declaraţia din 2009 privind Principiile a înlocuit şi a extins în mod explicit scopul
Principiilor de la Paris, trecând de la considerarea doar a resurselor de tip text la toate
tipurile de resurse şi de la alegerea şi forma intrării la toate aspectele datelor bibliografice şi de autoritate utilizate în cataloagele de bibliotecă. A inclus nu numai principii şi obiective dar şi reguli directoare care ar trebui incluse în codurile de catalogare la nivel internaţional, precum şi recomandări cu privire la posibilităţile de căutare şi regăsire.
Ediţia din 2016 ia în considerare noi categorii de utilizatori, mediul cu acces deschis,
interoperabilitatea şi accesibilitatea datelor, caracteristicile instrumentelor de regăsire şi schimbarea semnificativă a comportamentului utilizatorului în general.