Matricula plebaniae Cibiniensis – Cea mai veche relicvă a limbii germane scrise în Transilvania

Cea mai veche relicvă a limbii germane scrise în Transilvania o constituie manuscrisul Matricula plebaniae Cibiniensis, prima matriculă a bisericii din Sibiu, cuprinzând însemnări între 1346-1630. Manuscrisul conţine 41 de foi de pergament in octavo şi este păstrat în Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia

(RATCU Ileana-Maria, Formule de introducere în documentele de limbă germană de pe teritoriul ţării noastre în secolele XV-XVI, în HRISOVUL, Anuarul Facultăţii de Arhivistică XIII (2007) Serie nouă, ed. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative BUCUREŞTI – 2007, pg. 228-234)