TRANSYLVANICA la Bibliotheca Batthyaneum

Fondul de carte veche de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia păstrează, pe lângă un număr mare de tipărituri europene aparţinând categoriei rara et pretiosa, un lot valoros de transylvanica. În accepţiunea bibliologică şi istorică, sub denumirea de transylvanica înţelegem tipăriturile imprimate în Transilvania, in limbile latină, ungară şi germană, până la anul 1711, oricare ar fi autorii lor. Aici sunt incluse şi operele tipografilor transilvăneni, editate în diferite ţări ale continentului, precum şi lucrările tipărite în Europa despre Transilvania, indiferent de autor sau locul apariţiei.

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (I): cărţi de la Alba Iulia, în Revista Transilvania, nr. 11-12/2010, p. 10-13

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (II): cărţi de la Braşov, în Revista Transilvania, nr. 5-6/2012, p. 20-23

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum (III): cărţi de la Alba Iulia (2), în Revista Transilvania, nr. 5-6/2013, p. 42-45

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (IV): cărţi de la Sibiu, în Revista Transilvania, nr. 6-7/2015, p. 103-107)

Iacob MÂRZA, „Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la Cluj, în Revista Transilvania, nr. 4-5/2016, p. 120-126)