Planurile academice ale episcopului Batthyány Ignác (1741-1798)

În peisajul istoriografiei privind societățile științifice maghiare nu există demers, articol sau mențiune lexicografică care să nu facă trimiteri la inițiativele întreprinse de episcopul conte al Transilvaniei, Batthyány Ignác.

Ultima asemenea mențiune apare în Erdélyi Múzeum din 1933, nr. 7-9, unde dr. Hofbauer László, cu regret constată faptul că, concepțiile științifice ale înaltului prelat, care s-a remarcat în viața științifică a vremii, au rămas necunoscute posterității. Eu, deși nu mă preocupă cercetările istorice, în calitate de actual director al Bibliotecii Batthyányi, îmi iau curajul pornind de la aceste mențiuni și pe baza documentelor strânse la nr. 3514 din ladula 22 a Arhivei Capitlului de Alba Iulia, respectiv pe baza colecției de manuscrise recente de la nr. IX 47 a Bibliotecii Batthyányi să fac cunoscute și chiar să inserez parțial planurile renumitului fondator (al instituției noastre), mai ales regulamentul în limba latină pentru activarea unei Societăți Literare. …..

Leges societatis litterariae Assiduorum

S. I. de societate ipsa, eiusque membris.

  1. Nomen societati nostrae dare sat operosum videtur, cum nullumi ferme reliquum iecerint diversae per Europam exstantes, nos quia assiduum in excolendas litteras studium proí’itemur, assiduorum nomen eligimus, vocabitur itaque Societas assiduorum.
  2. Id proinde a sociis nostris desideramus, ut assiduam in utili quappiam elucubratione ponant operam, ita ut unusquisque nostrum quotannis industriae assiduitatis specimen exhibere possit, nisi forte sociorum aliquis in vasto quodam opere desudare constaret. …….

    S. II. de scopo societatis.

1. licet praecipuus societatis nostrae scopus sit antiquitates liungaricas, et Transylvanicas tam proí’anas, quam ecclesiasticas eruderare, quasvis tamen dissertationes etiam physicas mathematicas, et medicas suscipiemus donimodo novum aliquid contineant.

2. alter scopus nostrae societatis est, eommuni consilio, et iunctis viribus aliqua conscribere opera, prouti aliarum societatum vidimus in historia universali illustranda.

3. In id etiam incumbet societas nostra, ut per socios nostra opera aut inedita, aut rariora evulgentur, additis praefationibus, animadversioiiibus, atque etiam ubi e re fuerit dissertationibus. ….”

(dr. Béla BARÁTH, A Batthyány Ignác-féle akadémiai tervezetek, în revista Erdélyi Múzeum, 5, nr. 1-6, p. 143-148)