Observatorul astronomic / Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia în 1918

     „În partea de nord a cetății albaiuliene se ridică semeț clădirea Batthyaneum; anii secolelor furtunoase au trecut pe lângă aceasta, dar puternicele ziduri au păstrat prețioasele comori ale Bisericii Catolice. Aici, au fost așezate celebra bibliotecă și celebrul observator.    

     De numele contelui Ignațiu Batthyány se leagă fondarea Batthyaneum-ului. Renumitul prelat a crezut că va reuși să facă din Alba Iulia, din nou, centrul științelor din Transilvania și că va putea ridica orașul la nivelul (academic) atins în vremea lui Bethlen Gabor.    

     Batthyány a devenit episcop al Transilvaniei in 1780, fiind un împătimit colecționar de cărți; în urma vizitațiunilor sale prin Transilvania, a reușit să obțină pentru biblioteca sa, de fiecare dată, câte o carte veche valoroasă sau un incunabul. La începuturi biblioteca se afla în palatul episcopal, dar în timp, spațiul a devenit neîncăpător; trebuia să identifice un loc, o clădire pe măsură.    

     Batthyány a avut în vedere, pentru bibliotecă și pentru viitorul observator, clădirea mănăstirii trinitariene care, la vremea respectivă, era în proprietatea trezoreriei armatei. În 1792 Batthyany a reușit să instrumenteze ca întreaga clădire să-i fie predată;  mănăstirea a transformat-o în seminar, iar biserica în bibliotecă și observator.     

     Biserica a fost compartimentată pe două niveluri de către trezoreria armatei, un nivel mai spațios, iar un altul mai redus. În spațiul de la nivelul superior, care era și mai înalt, a fost așezată biblioteca, în partea de jos a clădirii primind locuință bibliotecarul și astronomul.    

     Biblioteca numără peste 36.000 de volume; multe dintre acestea sunt manuscrise și incunabule. Aceste opere valoroase sunt cunoscute și în străinătate, nu doar în interiorul granițelor patriei.    

     Pe partea sudică a clădirii cu două etaje, Batthyány a ridicat un nou etaj, care însă a fost extins doar pe jumătatea suprafeței clădirii, aici a amenajat observatorul.    

Sala mare a Observatorului Bibliotecii Batthyaneum in anul 1918

   Observatorul era compus dintr-o încăpere mare, două cămări și o terasă.    

     Minunatele piese de mobilier sculptat, vechile instrumente astronomice stau mărturie mărețelor zile din vremuri de demult. Azi, instrumentele din observator sunt învechite, nemaifiind adecvate observațiilor științifice exacte.”

Masa de lucru din sala mare a Observatorului

(articolul a apărut în Vasárnapi Ujság, nr. 65/14, p. 213, 7 martie 1918 și a fost semnalat de Loys Sandor, conservator S II la Biblioteca Batthyaneum. Fotografiile din articol au fost realizate de Kerny István și prezintă: clădirea Batthyaneum, sala mare a observatorului, o masă de lucru din sala mare a observatorului, biblioteca (Aula Magna).